Articles by: Nima Assadi

#34 – Thomas Perslund

Thomas Perslund har ett imponerande CV med erfarenhet från många olika delar i samhällsbyggnadskedjan. Sedan mars 2019 är han VD för Lehto Group i Sverige och leder satsningen med att etablera ett av Finlands största bostadsbolag på den svenska marknaden.

Med en kombination av fasta priser, korta byggtider, standardiserade designlösningar och egna fabriker vill Lehto Group vara branschens mest eftertraktade samarbetspartner – och i förlängningen även vara med och förändra den svenska bostadsmarknaden.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#33 – Anders Wimmerstedt

Anders Wimmerstedt har en bakgrund med över 35 år i olika roller på JM.
Idag är han produktionsdirektör och medlem i JMs koncernledning.

JM är för många synonymt med två saker: hög kundnöjdhet och standardiserade arbetsmetoder.
Kundnöjdheten både bekräftas och förklaras i de årliga NKI-mätningarna. Men vad innebär egentligen JMs strukturerade arbetssätt?

I avsnittet pratar vi om JM:s arbetssätt, hur det gick till när det infördes, hur stor del av processen som idag är standardiserad, lärdomar under förändringsresan, vad förändringen har bidragit till och mycket mer!

Avsnittet hittar ni via länkarna nedan:

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#32 – Helena Dalhamn

Helena Dalhamn har en bakgrund på Stockholms Stad, Göteborgs Stad samt sedan 2006 i olika roller på Svefa.
Sedan 2015 är hon affärsområdeschef för Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling – ett affärsområde som arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, privata exploatörer och fastighetsägare.

Vi pratar om hur man man skapar samhällsnytta. Hur går planprocessen till, är det samma förutsättningar i hela landet, hur ser samarbetet ut mellan kommun och byggaktör, hur skulle arbetet kunna effektiviseras och mycket mer!

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#31 – Lars Pellmark


Lars Pellmark är ansvarig för installationer och energiteknik på Skandia Fastigheter.

Med över 20 år i olika roller på Statens fastighetsverk följt av över 10 år på Skandia Fastigheter har Lars en bred kompetens inom installationer och energiteknik. Han har även på nära håll följt 30 år av utveckling inom området.

Vi går igenom olika installationsdiscipliner och pratar om dåtid, nutid och framtid. Vi resonerar även kring hur arbetssättet i branschen har förändrats och hur detta syns i vår vardag.
Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#30 – Stefan Lindbäck


Stefan Lindbäck är utbildad civilingenjör inom Väg och Vatten och har arbetat inom Lindbäcks sedan 1988.
Lindbäcks är idag ett företag som för många är synonymt med industriellt producerade flerbostadshus i trä och Stefan Lindbäck är sedan 2011 VD för Lindbäcks Bygg.

Vi träffades för ett samtal om innovation, produktivitet, industrialisering, fabrikstillverkning, flaskhalsar i systemet och mycket mer!

MISSA INTE!

Avsnittet hittar ni genom att klicka på någon av länkarna nedan:

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#29 – Natali Phalén


Natali Phalén är utbildad jurist med ett starkt engagemang för offentlig upphandling och anti-korruption.

Sedan 2017 är hon generalsekreterare för Institutet mot Mutor, en ideell näringslivsorganisation som arbetar för att motverka korruption och användandet av mutor.

Ett riktigt kanonavsnitt med frågor om korruption i stort och läget i samhällsbyggnadsbranschen i synnerhet.

Avsnittet hittar ni genom att klicka på någon av länkarna nedan:

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#28 – Elin Andersdotter Fabre


Elin Andersdotter Fabre är utbildad statsvetare och har bred erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor.

Sedan 2016 är hon ansvarig för tankesmedjan Global Utmanings program Hållbara städer och i avsnittet fokuserar vi på vad som menas med en hållbar stad.

Vilka faktorer är extra viktiga, vad kan vi lära av andra städer, vad är målet med hennes uppdrag och hur har olika initiativ inom ramen för programmet hittills fallit ut?

Avsnittet hittar ni genom att klicka på någon av länkarna nedan:

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#27 – Niclas Ihrén


Niclas Ihrén är managementkonsult med fokus på hållbarhetsfrågor som skapar samhällsförändring.

Som VD på Matters Group hjälper han företag när kartan ritas om. Detta sker dels genom att arbeta med ledande företag som ser förändringen komma och måste definiera om strategier och dels genom att arbeta med företag som tillhandahåller lösningar på olika utmaningar.

I detta avsnitt fokuserar vi på SmartRoad Gotland som är världens första trådlösa elväg för bussar och tunga lastbilar. Vi pratar bl.a. om målsättningen med projektet på Gotland, tekniken som möjliggör den trådlösa elöverföringen, utmaningar med att vara först ut och vad han tror om utvecklingen framåt.

Ett avsnitt med tekniska detaljer och visioner i stort.

IN OCH LYSSNA!

Avsnittet hittar ni genom att klicka på någon av länkarna nedan:

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#26 – Johan Lindholm


Johan Lindholm är sedan 2012 förbundsordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
Förbundet, som ofta benämns Byggnads, är ett av LO:s största förbund och har idag över 100 000 medlemmar inom ett åttiotal yrkesgrupper.

Vi pratar om Byggnads vision ”stark, stolt, trygg”, vad står de tre ledorden för och hur arbetar Byggnads för att lyckas?

Vidare pratar vi om nuläget på arbetsmarknaden, vilka frågor som kommer vara viktiga i nästa avtalsrörelse, machokultur, arbetsmiljö och mycket mer.

Ett kanonsamtal!
Missa inte detta, in och lyssna!

Avsnittet hittar ni genom att klicka på någon av länkarna nedan:

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#25 – Jan-Erik Höjvall


Jan-Erik Höjvall har en bakgrund som VD på bl.a. Akelius och Rikshem. Under hans tid som VD växte båda företagen i snabb takt och med god lönsamhet.
Akelius fastighetsvärde växte från 5 miljarder till 28 miljarder under perioden 2003-2010 och Rikshems fastighetsvärde växte från 5 miljarder till 34 miljarder under perioden 2010-2016.

Sedan hösten 2017 är han VD på Amasten Fastighets AB, något som i branschpress har beskrivits som hans sista VD-uppdrag. På Amasten är han inne på att göra samma framgångsresa som tidigare och mindre än två år in på uppdraget visar siffrorna att han är på rätt väg!

Vi pratar om hans karriär, nyckelfaktorer vid köp och utveckling av fastigheter, finansiering, dagens marknadsläge i Sverige och en hel del annat.

Missa inte detta. IN OCH LYSSNA!

Avsnittet hittar ni genom att klicka på någon av länkarna nedan:

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!